De schaduw van de innerlijke criticus

Als coach is zicht op je eigen schaduwkant essentieel. Je vermogen om jezelf te begeleiden is bepalend voor de kwaliteit van begeleiding van de ander. Daar waar je er niet voor jezelf kunt zijn, kun je er ook niet voor een ander zijn.