UNADJUSTEDNONRAW_thumb_619

Over verlies en groei

Ieder verlies betekent een ‘einde’. Ieder einde luidt een transitie in naar een nieuw begin. Weerstand tegen verlies en verandering, tegen wat je overkomt, houdt je als het ware gevangen. Verzet tegen voelen vertroebelt je innerlijk kompas. Toch is dat wat er vaak gebeurt. Je wil weg van wat er is. Daarvan raak je steeds meer uit balans, omdat je tegen de stroom van het leven ingaat. En dat is pijnlijk, als een jas die niet meer past. 

Een groot verlies of ingrijpende verandering in je leven kan ineens pijnlijk blootleggen. Dat roept vaak angst op, maar ook verlangen naar rust en contact met jezelf. Je verlies blijkt, hoe pijnlijk ook, waardevol als je je overgeeft aan wat er is, je pijn doorvoelt. En dat is precies waar ik je bij kan helpen. Zodat jij niet langer gevangen zit in een te kleine jas, maar vrijer kunt ademhalen, je vrijer voelt. LEES HIER MIJN VERHAAL

Missie

Het is mijn Missie om bij te dragen aan een bewustere samenleving waarin vrouwen (of mannen) zoals jij vanuit groeiend (Lichaams)Bewustzijn en Vertrouwen, Rust en (Zelf)Liefde zichzelf en in de wereld kunnen zijn. Een plek waar het veilig genoeg is om je jas uit te doen, waar het oké is om jezelf te laten zien zonder je terug te houden. Als je jezelf leert omarmen, met al je pijn, verlies, eigenaardigheden en weerstand, omarm je als vanzelf ook anderen makkelijker. Op die manier kun je tegelijkertijd uniek én verbonden Zijn. 
 
 Visie
 
Mijn Visie is: Hoe groot en onoverkomelijk je Verlies ook voelt, in elke Ramp ligt een Diamant verscholen. Verlies is altijd een begin van Groei en Transformatie, als alles wat er is er mag zijn. Pijn doorvoelen bevrijdt je. Je lichaam is een intelligent en fijnzinnig kompas. Het wijst je de weg naar waar je moet zijn met je aandacht, hoe moeilijk dit soms ook is en je liever vecht, vlucht of bevriest. Door bewust contact maken met je lichaam en JA te zeggen tegen alles wat zich in je voordoet (inclusief je weerstand), ont-dek je de bron van Rust, Ruimte, Wijsheid en Liefde in jezelf. Van hieruit kun je contact maken wie je in essentie bent en kun je meer ontspannen bij jezelf, in de wereld zijn en in relatie met een ander Zijn.
 

Je jas mag uit, groei naar wie je bent!

 

Menu