Ademwerk

Ademwerk gaat over authentiek worden uit liefde voor jezelf.

Je ademt hoe je leeft. Blokkeert je adem? Kun je ergens maar niet bijkomen? Neemt je mind of de innerlijke controleur het steeds over? Wil je graag een laag dieper gaan? Breathe… Je adem laat je heel helder zien en voelen waar het niet vrij stroomt in jou. Bewust ademen brengt vastegezette (trauma)energie in beweging en brengt jouw proces van bewustwording, heling, transformatie en zelfbevrijding in een stroomversnelling. Adem – voel – heel!

Adem is leven

Als je leven stroomt, stroomt je adem vrij. Ademwerk (en trauma release breathwork) maakt patronen, trauma’s, thema’s en de staat van jouw zenuwstelsel zichtbaar, ont-spant ze, lost ze op, heelt ze. Met de adem heb je de bewuste mogelijkheid om het autonoom werkende zenuwstelsel te beïnvloeden, functioneler te leren ademen en oude pijn te helen. De adem (en het lichaam) is een mooie ingang naar bewustwording, bevrijding en transformatie.

Breathwork & trauma release

Met breathwork kun je nooit afgemaakte zielsbewegingen afmaken en trauma oplossen, vanuit een ‘volwassen gewaarzijn’. Je bent je dus, ondanks een andere staat van zijn, volledig bewust van je proces. Het werk (ademen!) is proces- en Zijnsgeoriënteerd (i.t.t. doelgeoriënteerd!), zodat je volledig ervaart in het nu. De uitnodiging is erbij te blijven en door te ademen. Je mag stoppen met doorduwen, hard werken of een doel nastreven en laten gebeuren wat wil gebeuren. 

Spanning zit tot in de cellen. Door intenser, verbonden en/of chaotisch te ademen voeg je energie toe, waardoor verkrampingen en bevroren emoties (trauma) kunnen ontladen en oplossen. De adem kan weer stromen in gebieden waar dat niet kon. Intens ademen zorgt voor activatie, vervolgens release en daarna diepe rust, ontspanning en integratie. Bewust verbonden (en soms chaotisch) ademen houdt in dat de in- en uitademing zijn aan elkaar verbonden zonder pauze. De inademing stuur je bewust aan; de uitademing laat je automatisch gaan. Zonder al te technisch te worden, is het belangrijkste: ademen!

Breathwork brengt snel in beeld waar jij jezelf vastzet en controle houdt. Zonder dat je altijd het waarom hoeft te weten, zal vastgezette overlevingsenergie haar weg zoeken naar release. Door superventilatie voeg je energie toe waarmee je dieper in het zenuwstelsel kan komen en de prefrontale cortex als het ware’offline’ gaat (je denkgeest komt tot rust). Er kan een fysieke of emotionele release komen, een onafgemaakte beweging kan worden afgemaakt. Het mooie is: jij hoeft dat niet te sturen, het lichaam doet dat zelf, als het haar gang mag gaan.

Hoe gaat een ademsessie in zijn werk?

Een ademsessie doorloopt grofweg 5 fasen. Het globale verloop is voorspelbaar, de inhoud, het fysieke, emotionele en spirituele verloop niet. De fases:

 1. Voorbereiding: Uitleg, meditatie en lichaamswerk. Waar wil je aan werken? Je zet een intentie voor de sessie

 2. Begin van de sessie. In een veilige en comfortabele setting begin je te ademen. Je ligt op een zachte matras. Dekens en kussens liggen voor je klaar.

 3. Actief ademgedeelte. Bewust verbonden en/of chaotisch ademen. Hier kun je allerlei fysieke sensaties en kramp ervaren,  emotionele releases en onafgemaakte bewegingen kunnen worden voltooid. Bewegingen, tintelingen, kramp en stemgeluid kunnen hierbij horen.

 4. Rustig ademgedeelte. Je keert terug naar je eigen ademritme. Soms volgt ook een adempauze waarin je diepe rust ervaart. Verhouding zuurstof/ CO2 keert terug naar normaal. Vaak volgt diepe ontspanning en inzicht. Alles mag landen, je hoeft niets.

 5. Integratiefase. Rustig bijkomen en delen over wat je hebt ervaren.

Er kan meer dan 1 cyclus zijn in een sessie.

Ik ben er om jou gedurende het hele proces te begeleiden. M.b.v. ademtechnieken (verbonden en chaotisch – activerend en sympatisch) ademen en zachtere vormen van ademwerk (met focus op de parasympathicus en ontspanning), lichaamswerk, stembevrijding en passende muziek bied ik jou een warme, veilige ruimte waarin je kunt ont-spannen, ont-laden en overgeven aan het proces.

Onthoud dat ademwerk veilig is en dat verkramping en blokkades altijd verwijzen naar iets ouds dat losgelaten wil worden. Het leven wil immers stromen. Vertrouw op de wijsheid van je lichaam en laat het doen waar het goed in is: loslaten en helen wat niet meer dient, zodat jij kunt zijn wie je bent met levenslust en levenslucht! Dit wil ik! KLIK HIER

Mogelijkheden

 1. 1 op 1 (of duo) ademsessie/ traject
 2. Ademcirkel
 3. Ademsessie(s) als onderdeel van Zijnsgeoriënteerd en lichaamsgericht coachingstraject
clouds, sky, nature-2085112.jpg

Hoe zit het dan met de adem?

Baby’s, jonge kinderen en dieren ademen als vanzelf ontspannen en verbonden in de buik, primaire emoties worden gevoeld en geuit. Vanaf een jaar of 7 (soms eerder) niet meer. Wat gaat hier mis? Door o.a. onafgestemde begeleiding, afwijzing, trauma en onderwijs met nadruk op cognitie vindt er stagnatie plaats in de vrije doorstroom van adem en emoties (energie!). We voelen ons in gevaar en beschermen onszelf, wat een grotendeels autonoom en onbewust proces is. 

Wanneer ons lichaam in gevaar is genereert het energie om te kunnen vechten of vluchten, of ineen te storten als het gevaar te groot is. Dit is een natuurlijke functie van het autonome zenuwstelsel dat we delen met andere zoogdieren. Gevaar kan direct zijn (er word je iets aangedaan, bijv. geweld of misbruik) of indirect (het ontbreekt je aan iets fundamenteels, bijv. emotionele verwaarlozing, een niet beschikbare ouder). Als kind zijn we afhankelijk van onze ouders voor onze overleving, liefde en erkenning en zijn we in veel gevallen niet in staat te vechten of te vluchten. We sluiten delen van onszelf af, andere tuigen we op, we raken overspoeld door gebrek aan co-regulatie of raken gedissocieerd van gevoelens en emoties. De vrijgekomen energie stagneert en wordt in het lichaam (tot op celniveau) opgeslagen. Op deze plekken gaat het lichaam als het ware op slot. Het pantsert zich (armouring). Op deze plekken stroomt de energie niet meer. Energetische blokkades en fysieke en emotionele verkrampingen en klachten zijn het gevolg.

Een kernvraag die je jezelf kunt stellen is: Kan/kon ik zijn wie ik ben en voelen en uiten wat ik voel(de)? Vaak is het antwoord, als je kijkt naar geschiedenis en afdaalt in je gevoel: nee.

Homeostase

Het lichaam is gericht op homeostase (balans) en weet hoe het moet helen. Er is daarnaast een inherent weten wat goed is. Als onze geconditioneerde geest uit de weg gaat, dan kan het zelfhelend vermogen van lichaam haar werk doen. Als er veel stress of onveiligheid is, is het van belang het systeem tot rust te brengen. Maar nog belangrijker is dat we leren zijn met wat is en bij ongemak en spanning weer leren doorademen waar we geneigd zijn de adem vast te zetten of soms zelf helemaal te stoppen met ademen. De ingezette beweging en overlevingsenergie wil echter afgemaakt en ontladen worden. De onderdrukking hiervan wordt zichtbaar in ons leven (lichaam en psyche), relaties en adempatroon.

Hoe minder de vrije doorstroom, hoe groter de (mentale, emotionele en fysieke) blokkades. We leren als het ware tegen de natuurlijke stroom van het leven ingaan. Maar het leven duwt terug, als je tegen de stroom ingaat. De kunst is leren mee te bewegen en de controle los te laten. De adem laat goed zien waar we dat niet doen. Er is een levende, helende intelligentie in ons en om ons heen. Als deze haar gang kan gaan, dan stroomt het leven weer. Ademwerk en breathwork is hier enorm effectief, helend en bevrijdend.

Heb je vragen of wil je komen ademen? Klik op de knop hieronder of KLIK HIER om een bericht te sturen.

Mag ik loslaten? Mag ik alles voelen? Durf ik te stoppen met strijden, bewijzen en mijn best doen? Mag ik leunen in het leven? Durf ik te ontspannen in de kramp? Mag ik zijn met alles wat er in me leeft? Als ik durf te vertrouwen op mijn lichaam en alles wat het leven me brengt dan stroomt het in mij en kan ik ont-spannen.

FAQ & disclaimer

Wat zijn de voordelen van ademwerk?

Breathwork heeft vele voordelen, waaronder:

 • Vermindering van spanning en stress
 • Blokkades, oude patronen en pijn trauma, emoties en loslaten – trauma release
 • Bewustwording (fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel)
 • Gevoelens van liefde, dankbaarheid, compassie en verbinding ervaren
 • Fysieke blokkades openen
 • Ontspanning
 • Diepgaande inzichten en her-inneringen
 • Een diepere staat van bewustzijn ervaren
 • Nieuwe inspiratie opdoen
 • Spirituele en transpersoonijke ervaringen

Wat is het doel van breathwork?

Het doel hangt af van jouw wens of hulpvraag. Afhankelijk hiervan zet je een intentie voor de sessie. Bijv: ontspannen, inzichten krijgen, controle loslaten, in contact komen met gevoelens, onverwerkt trauma en emoties loslaten.

Waarom is breathwork zo krachtig?

Het bijzondere aan ademwerk is dat je vaak al na een minuut of zeven sensaties kunt voelen en na een minuut of vijftien in een andere staat van bewustzijn komt. Een breathworksessie kan de ervaring van plantmedicijn evenaren. Ademwerk is helend, ont-ladend, ont-spannend en transformerend en daarom een krachtige healing tool.

Voor wie is ademwerk geschikt?

Ademwerk is veilig en in pricipe kan iedereen het doen. Het lichaam is intelligent en weet precies wat het moet doen en wat jij aankunt. Daarnaast heb jij altijd de controle. Je bepaalt zelf hoe en hoe snel je ademhaalt.

Wat doe je tijdens een ademsessie?

Tijdens een sessie adem je langere tijd bewust diep in en uit door je mond naar de buik of juist chaotisch hoog in de borst. Hierdoor komt energie in beweging en begint je lichaam als ‘vanzelf’ oude, vastzittende emoties (energie) los te laten (trauma release). Je lichaam is intelligent en weet precies wat op dat moment nodig is. De ademhaling gaat steeds meer het werk doen. Je blijft bewust, maar je (ir)rationele denkgeest gaat ‘offline’. Zelfs als je in je hoofd blijft zitten, gebeurt er van alles in je lichaam door de adem. 

Wat gebeurt er tijdens een breathwork sessie?

Een ademsessie kun je op verschillende niveaus ervaren: 

1. Lichamelijk
 • Tintelingen en vibraties in je lijf
 • Je lichaam kan gaan trillen of schokken 
 • Kou en warmte voelen
 • Geluid maken (schreeuwen, huilen, lachen, …)
 • Een ‘natural high’ gevoel ervaren
 • Boeren, kokhalzen, soms (energetisch) spugen
 • Weerstand voelen
 • Gapen
 • Een droge mond krijgen
 • Voelen dat je lichaam verkrampt (rondom je mond, je handen en/of kuiten). Dit heet tetanie en is normaal. Doordat je tijdens de ademsessie dieper en sneller ademhaalt dan normaal veranderen de CO2 en de ph-waarden van je bloed. Dit kan tot tetanie leiden.
2. Emotioneel

Je kunt het hele scala aan emoties ervaren, zoals blijdschap, woede, walging of verdriet, maar ook bliss, joy, extase. Ook kunnen er oergevoelens (en -geluiden) in je opkomen. Denk bijvoorbeeld aan honger- en lustgevoelens of dat je gaat schreeuwen. 

3. Spiritueel

Je kunt een andere, ruimere staat van bewustzijn ervaren. Een ademsessie kan een helende spirituele of transpersoonlijke ervaring zijn. Je kunt innerlijke en spirituele gidsen om raad of inzicht vragen.

Tijdens een ademsessie kan dus van alles gebeuren. Er kunnen gevoelens of herinneringen naar boven komen. Je kunt fysieke sensaties voelen of mystieke ervaringen hebben. Elke sessie is anders. Vertrouw erop dat het je brengt je wat jij op dat moment nodig hebt. 

Welke technieken worden gebruikt?

Ademtechnieken tijdens het diepere, transformationele en trauma release ademwerk: verbonden ademhaling, chaotisch ademen. De focus ligt hier níet op de techniek. Belangrijk is juist om de controle los te laten. Waar nodig zet ik andere ademtechnieken in (ook ter bevordering van ontspanning en parasympathische activatie). Voorafgaand aan het diepere breathwork werk ik met Zijnsgeoriënteerde technieken, de biografische vragenlijst,  focusing (Gendlin) en Kinesiologie om te bepalen waar de lading in het lichaam is opgeslagen. Tijdens de sessie werk ik (wanneer wenselijk en met consent!) bodywork in de vorm van drukpunten, body de-armouring, tapping, (zachte) aanraking en Reiki. Ik zal je afgestemd aanmoedigen om je stem te gebruiken (stembevrijding) en het lichaam haar ‘werk’ te laten doen (release, discharge). Zijngeoriënteerd en lichaamsgericht werk helpt je ook om het ervarene te integreren.

Educatie en regulatie

Ik werk polyvagaal en trauma bewust. Soms is er veel onrust en ontregeling en is eerst regulatie nodig. Een heftige ademsessie kan jouw systeem (zenuwstelsel) ook behoorlijk ontregelen. Regulatie en ontspanning is dus altijd van belang. Wat kennis van jouw ademapparaat, de polyvagaaltheorie en hoe jouw autonome zenuwstelsel werkt (en minder werkt door trauma en chronische stress!) helpt jou jezelf beter te begrijpen. Je kunt je adem bewust inzetten voor regulatie en staat van zijn. Hoe mooi is dat!  Waar nodig brengen we (de staat van) je zenuwstelsel in kaart en leer je ademoefeningen die je helpen ontspannen dan wel in actie te komen. Belangrijk doel is leren erbij te blijven en door te ademen, zonder hard je best te doen. Ik zal je aanmoedigen de controle los te laten. Intenser breathwork kan en volgende stap zijn

Contra-indicaties 

Er zijn situaties waarin breathwork wordt afgeraden:

 • Tijdens zwangerschap
 • Tijdens medische behandeling, na operatie, bij o.a. hartklachten en hoge bloeddruk. 
 • Bij psychische klachten als depressie, schizofrenie, psychose, epilepsie
 • Bij verslaving

Ademwerk is veilig, maar geschied op eigen risico. Twijfel je en wil je toch graag ademwerk doen? Overleg dan altijd met je arts!

Ademopleidingen die ik gevolgd heb:

 • Breathwork Masterclass – Level 1 Breathwork Biohacker (Kasper van der Meulen) – 2022
 • The Breathwork Coach Ademopleiding The Wounded Healer – Transformational & Trauma Release Breathwork (Lars Faber) – 2023

Tarieven vind je hier

Menu